Hulp bij planning

Belangrijke opmerkingen over het ontwerp en de installatie van WEP-Weisshaupt SLS pro kolomliftsystemen

De SLS pro (SpijlersLIFTSystem voor voorprofessionele toepassingen) is een materiaalliftsysteem vlgs. Europ. Machinerichtlijn 2006/42 / EG & EN 81-31 Toegankelijke goederenliften. We leveren het met CE-markering en conformiteitscertificaat wanneer het wordt geïnstalleerd door onze fabrieksmonteurs.

 

De SLS pro valt niet onder de liftregeling.

 

SLS pro liften mogen niet toegankelijk zijn voor het publiek en mogen alleen worden bediend door geïnstrueerde personen.

 

Een SLS pro-lift is geen middel voor personenvervoer (lift)! Elke rit op de transportkooi door mensen is ten strengste verboden. Het apparaat wordt uitsluitend gebruikt voor onbeheerd materiaaltransport van het ene niveau naar het andere.

 

Afhankelijk van de inbouwsituatie ontstaan ​​de volgende systeemconfiguraties:

 

Vrijstaande lift voor een plank, muur met etagedeuropeningen of iets dergelijks. (zogenaamde installatie in "luchtruim"):

 

De SLS pro - Lift is volledig omsloten op de onderste verdieping met een machinebeveiliging tot een hoogte van 2500 mm. De verdiepingsdeur (en) is / zijn tevens voorzien van een machinaal beschermrooster en is 2500 mm hoog. De etagedeuren zijn altijd voorzien van een zgn. "Interlock" (= machine-elektrisch veiligheidsslot), deuropeningsknop en liftbedieningspunt.

 

De verdiepingen zijn voorzien van identieke verdiepingsdeuren inclusief liftcontrolepunt. Bij een mezzanine grenzend aan het liftsysteem met een open front, moet ook rechts en links van de etagedeur een 1000 mm brede en 2500 mm hoge vaste machinekap worden voorzien als bescherming tegen het lopende liftsysteem.

 

Bij liftsystemen met een “doorvoerbandkooi” moet de naar de luchtruimte gerichte transportkooideur op elke verdieping waar sprake is van een luchtruimtensituatie door een extra barrière tegen onbedoeld openen worden beveiligd.

 

Liftsysteem geïntegreerd in een plankopslagplatform, lopend door openingen in het plafond:

 

Dergelijke systemen moeten altijd volledig omsloten zijn op alle niveaus (2500 mm hoog per verdieping voor zowel de verdiepingsdeuren als het vaste machineveiligheidsrooster), aangezien er geen volledig zicht is vanaf een controlestation.

 

Vanwege landspecifieke veiligheidsvoorschriften moeten alle door ons voorgestelde liftoplossingen over het algemeen vooraf op haalbaarheid worden gecontroleerd door de veiligheidsfunctionaris van de klant.

Verdere technische informatie:

SLS pro - bevestiging vereist voor elke verdieping

De SLS pro - Lift wordt standaard op de vloer en ter hoogte van de kolomkop bevestigd. Voor apparaten die meer dan twee niveaus bedienen, is bevestiging per verdieping vereist.

Vereisten voor de stichting

De fundering voor de vloerondersteuning van het liftsysteem moet van beton zijn. De betonplaat moet vorstvrij op natuurlijke grond worden opgesteld. De betonplaat moet vlak en horizontaal zijn en het vereiste draagvermogen hebben. Dit laatste moet worden aangepast op basis van de bodemdruk van ons liftsysteem. De boordiepte voor onze vloerverankering is ca. 15 cm, daarom adviseren wij op basis van ervaring een minimale betondikte van 25 cm. We wijzen ook op de vereiste betonkwaliteit van C25 / 30. Als de lift op een bestaand betonnen plafond wordt geïnstalleerd, moet het draagvermogen worden gecontroleerd door een bouwdeskundige te raadplegen.

Vlakheidstoleranties

Bij vierkoloms (VSL) of dwarse tweekoloms systemen (ZSLq) moeten de toleranties voor de vlakheid van de betonvloer conform DIN 18202, tab. 3, regel 3 in acht worden genomen!

Let op vloerverwarming!

Indien er vloerverwarming wordt toegepast dient de klant ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen zodat wij met hem het verloop van de vloerverwarmingsleidingen kunnen afstemmen. Leidingen mogen in geen geval onder het contactoppervlak van onze hefkolommen lopen!

Neem de verankeringsvoorschriften in acht!

Voor vloerverankering moeten zware ankers M 16 x 150 met mechanische uitzetting of chemische verankering worden gebruikt. De verankeringsvoorschriften van de ankerfabrikant moeten in acht worden genomen.

Bevestiging aan muur of stalen constructie

Voor muurverankeringen moeten zware ankers M 10 x 100 met mechanische uitzetting of chemische verankering worden gebruikt. De verankeringsvoorschriften van de ankerfabrikant moeten in acht worden genomen. Bij aansluiting van de kolom op staalconstructies ter plaatse moeten M 10-draadschroeven + ring + ring + zelfborgende moer of objectspecifieke op maat gemaakte klemconstructies worden aangebracht.

Toevoerleiding naar de schakelkast

We hebben een toevoerleiding nodig van 5 x 2,5 mm² (400V / 3 PH + N + PE / 50Hz) naar de schakelkast ter plaatse. De toevoerleiding moet worden beschermd door een 3 x 16 A trage zekering of een 3 x 16 A zekeringautomaat, uitschakelkarakteristiek C of D. Afhankelijk van het type installatie of de kabellengte kan een grotere kabeldoorsnede vereist zijn. Neem DIN VDE 0100 in acht.

Foutbeschermingsschakelaar nodig

We hebben ook een foutbeveiligingsschakelaar nodig met een uitschakelstroomverschil van minimaal 300 mA.

Funderingsaarding volgens DIN EN 60204

Volgens DIN EN 60204 moeten de systemen op de funderingsaardelektrode worden aangesloten. Een overeenkomstige aardverbinding moet door de klant tot aan de basisplaat van het apparaat worden aangebracht.

Afvoer voor buitenopstelling

Zorg voor voldoende afvoer voor liften die buiten in een uitsparing in de vloer staan. Een waterafvoer met aansluiting op het riool of op een pompput met dompelpomp dient door de klant te worden voorzien op een in overleg met ons te bepalen locatie in de vloeruitsparing. Om milieuredenen adviseren wij u de vloeruitsparing conform de voorschriften te schilderen met een beschermende coating. Verder moet de klant zorgen voor eventueel benodigde olie- of benzinescheiders.

Buitenopstelling: individuele speciale uitrusting

Buiteninstallaties vereisen speciale apparatuur (verhoogde roestbescherming, verhoogde eisen voor elektrische apparatuur), waarvan de reikwijdte met ons moet worden verduidelijkt, afhankelijk van de installatieomstandigheden.