Cookie beleid

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

Het bedrijf gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën, zoals tags en pixels, om de gebruikerservaring van geregistreerde bezoekers en klanten (hierna: gebruikers) op de website te optimaliseren onder de volgende domeinen: www.wep-lastenaufzug.de

 

Artikel 2 – Identificatiecookie 

2.1.
Een cookie is een klein bestand dat op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Het stelt het bedrijf in staat het apparaat van de gebruiker te identificeren en maakt het gebruik van verschillende functies van de website mogelijk, inclusief de verbinding met het gebruikersaccount.             

2.2.
Tijdens het eerste bezoek van de gebruiker aan de website, wordt een meldingsbalk weergegeven op de eerste pagina die de gebruiker op de hoogte stelt van de aanwezigheid van cookies en hem de mogelijkheid geeft om ofwel (1) door te gaan met het bezoeken van de website zonder cookies uit te schakelen. Ofwel (2) verlaat de website of (3) blijf de website bezoeken door een of meer cookies te deactiveren.             

2.3.
Als de gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarmee hij de website bezoekt. Als de gebruiker de website bezoekt zonder de instellingen van zijn browser te wijzigen, wordt aangenomen dat hij de ontvangst van alle cookies op de website accepteert. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en / of de functionaliteit van de website niet optimaal zal zijn of niet optimaal zal functioneren zonder cookies.      

 

Artikel 3 – Rechtvaardiging van de behandeling 

3.1.
Het bedrijf voert alle verwerkingen van persoonsgegevens uit in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens. het vrije verkeer van gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van de website. De gebruiker accepteert ook dat het bedrijf toegang heeft tot de gegevens die via cookies worden verzameld en dat het bedrijf deze gegevens vastlegt. Het registreren van of toegang krijgen tot deze informatie vormt de verwerking van persoonlijke gegevens om de doelstellingen te bereiken die zijn uiteengezet in dit cookiebeleid en in het privacybeleid.                  

3.2.
Gebruikers van de website kunnen op elk moment en kosteloos hun toestemming intrekken door middel van cookies en een schriftelijk verzoek sturen om dit effect te deactiveren: 
info@wep-weisshaupt.com         

 

Artikel 4 – Gebruikersrechten 

In overeenstemming met het privacybeleid heeft de gebruiker het recht om op elk moment toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld met behulp van cookies. Het heeft ook het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en / of openbaarmaking van deze gegevens aan derden met het oog op gratis reclame voor producten en diensten. De gebruiker kan ook verzoeken om correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige of niet langer relevante persoonsgegevens. De gebruiker heeft ook het recht om het bedrijf te verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens te verwijderen of de behandeling ervan te beperken, evenals het recht om zich tegen de behandeling te verzetten en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Artikel 5 - Bewaartermijnen 

Het bedrijf bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker die door middel van cookies worden verwerkt gedurende de gehele periode dat de website of latere versies daarvan die dezelfde persoonlijke gegevens gebruiken online zijn. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die via cookies van derden worden verwerkt, staat vermeld in het privacybeleid van de betreffende cookies.

 

Artikel 6 – Vorderingen 

De gebruiker heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen over datalekken of een vermeende schending van de bescherming van zijn privacy door het gebruik van cookies door het bedrijf bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende coördinaten: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel .: + 32 (0) 2 274 48 00
Fax: + 32 (0) 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: https://autoriteprotectiondonnees.be              

 

Artikel 7 – Cookies van derden 

Potentiële vertrouwde partners adverteren op de website en leggen soms ook cookies vast op het apparaat van de gebruiker die de website heeft bezocht. Gebruikers dienen het privacybeleid van de bovengenoemde bedrijven te raadplegen als ze willen weten hoe deze bedrijven cookies gebruiken en of ze al dan niet akkoord gaan met hun privacybeleid.

 

Artikel 8 - Soorten cookies 

8.1.
Het bedrijf gebruikt twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Een permanente cookie wordt gegenereerd zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website op hetzelfde apparaat bezoekt, kan het bedrijf de permanente cookie gebruiken om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat de gebruiker niet meer elke keer hoeft in te loggen om door de website te bladeren. Website.               

8.2.
Een sessiecookie wordt gebruikt om een ​​specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na korte tijd of zodra de gebruiker de browser sluit van waaruit hij de website heeft bezocht.             

8.3.
Het bedrijf kan andere technologieën gebruiken, zoals Adobe Flash, om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen. 

8.4.
Het bedrijf kan cookies genereren wanneer de gebruiker de website bezoekt, of cookies kunnen worden gegenereerd door andere websites of services die deze inhoud uitvoeren op de pagina die door de gebruiker op de website wordt weergegeven (cookies van derden). .

 

Artikel 9 - Doel van cookies 

9.1.
De cookies die het bedrijf gebruikt, geven informatie over het tijdstip waarop de gebruiker de website bezoekt en over de voorkeuren van de gebruiker. Het bedrijf gebruikt ook cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren. Cookies maken de interactie met de website veiliger en sneller. Ze helpen ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker. 

9.2.
Het bedrijf gebruikt cookies voor verschillende doeleinden: 

  • recensie

Het bedrijf gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is ingelogd, zodat de juiste informatie op het scherm wordt weergegeven en de gebruiker kan profiteren van een gepersonaliseerde gebruikerservaring.

  • Veiligheid

Het bedrijf gebruikt cookies om de door het bedrijf gebruikte beveiligingsfuncties te ondersteunen of te activeren en om het bedrijf te helpen bij het opsporen van kwaadaardige activiteiten.

  • Instellingen, functies en services

Het bedrijf gebruikt cookies om de taal en communicatievoorkeuren van de gebruiker te kennen en om de gebruiker te helpen bij het invullen van formulieren op de website. Cookies bieden ook inhoud en functies die zijn afgestemd op de gebruiker.

  • Diensten, analyse en onderzoek

Het bedrijf gebruikt cookies om informatie te verzamelen over de diensten van de website en over plug-ins die wereldwijd beschikbaar zijn. Het bedrijf gebruikt ook cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te analyseren, ook wanneer de gebruiker de website bezoekt vanaf andere websites, applicaties of apparaten zoals een website. Apparaat dat geen eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).